مشخصات کلی
  • 1401/03/21
  • 4 صفحه
  • pdf
  • حقوق مدنی دو
  • رایگان

چکیده

نمونه سوال

درس حقوق مدنی دو

 

 

برای آشنایی دانشجویان عزیز مقطع کارشناسی حقوق چند نمونه سوال درس حقوق مدنی دو مربوط به دانشگاه های آبادان و خرمشهر تقدیم می­شود.

نمونه سوال : به کلیه سوالات مستدل و مستند پاسخ دهید. استفاده از قانون مدنی آزاد است.

الف) مسئله (12 نمره )

علی در سال 1380 حق انتفاع از ملک خود را تا پایان عمر محمد به او واگذار میکند. در همان سال در یک وقفنامه نیز آن ملک را پس از فوت محمد برای دانشجویان حقوق وقف میکند. در فرضی که ملک مجاور حق مجرا در ملک علی داشته باشد و محمد در سال 1390 از دنیا رفته باشد، به سوالات زیر پاسخ دهید.

1- آیا حق انتفاع صحیح است یا خیر؟ نوع آن را بنویسید.

2- نوع وقف را از حیث محصور یا نامحصور بودن معین کنید و بفرمایید برای تحقق وقف چه کسی باید قبول و قبض کند.

3- اگر علی در سال 85 فوت کرده باشد، وضعیت عقد وقف را بررسی کنید.

4- آیا محمد میتواند از حق مجرا ممانعت به عمل آورد؟ چرا؟

ب) سوالات تشریحی – لطفا فقط به 2 سوال پاسخ دهید. (هر سوال 4 نمره)

1- اثر قبض در عقد وقف را حداکثر در 5 خط توضیح دهید.

2- آیا ممکن است سکنی به صورت رقبی برقرار شود؟ توضیح دهید.

3- ماده 33 قانون مدنی ناظر به کدام قاعده فقهی است؟ آن قاعده را توضیح دهید.

برای مشاهده ی نمونه سوالات بیشتر فایل پیوست را دانلود کنید .

کلید واژه :

مسئله حقوقی، امتحان تشریحی، امتحانات خرداد ماه، دانشگاه، دانشجو، علی اصلانی وکیل دادگستری

دیدگاه های کاربران
ارسال دیدگاه