مشخصات کلی
  • 1401/03/21
  • 2 صفحه
  • pdf
  • آیین دادرسی مدنی 2
  • رایگان

چکیده

نمونه سوال

درس آیین دادرسی مدنی دو

.

.

.

برای آشنایی دانشجویان عزیز مقطع کارشناسی حقوق چند نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی دو مربوط به دانشگاه های آبادان و اهواز تقدیم می­شود.

نمونه سوال به کلیه سوالات مستدل و مستند پاسخ دهید. استفاده از قانون آیین دادرسی مدنی آزاد است.

 

الف) مسئله (15 نمره)

خانم مهروان دعوایی به خواسته مطالبه مهریه علیه همسرش شاهین در دادگاه خانواده مطرح کرده است و بر اساس آن تعداد 300 سکه بهار آزادی را مقوم به دو میلیون نهصد هزار ریال مطالبه کرده است. او همچنین از دادگاه تقاضای تامین خواسته کرده است. پرونده در شعبه ثبت و اخطاریه دادخواست به خوانده ابلاغ قانونی شده است. شاهین و خانم مهروان در روز دادرسی هیچ کدام در جلسه رسیدگی حاضر نشده اند و لایحه ای هم ارسال نکرده اند. دادگاه در حکم خود شاهین را به پرداخت تعداد 300 عدد سکه بهار آزادی محکوم میکند. دادنامه در تاریخ 20/ 12/ 90 به طرفین ابلاغ واقعی میشود.

اینک با دقت در مسئله به سوالات زیر پاسخ دهید :

1- رای صادره نسبت به خانم مهروان حضوری است یا غیابی؟ چرا؟

2- رای صادره حکم است یا قرار؟ چرا؟

3- هزینه دارسی این دادخواست چه قدر است؟

4- رای را از نظر قابلیت واخواهی و تجدید نظر خواهی و زمان هر یک با ذکر تاریخ بررسی کنید.

5- این حکم اعلامی است یا تاسیسی؟چرا؟

 

ب) سوالات تشریحی (5 نمره)

1- اگر در اولین جلسه دادرسی خواهان خواسته خود را کم کند، تا چه زمانی برای افزایش آن وقت دارد؟

2- رای قاطع دعوا با رای قطعی چه تفاوتی دارد؟

برای مشاهده ینمونه سوالات بیشتر فایل پیوست را دانلود کنید 

کلید واژه :

مسئله حقوقی، امتحان تشریحی، امتحانات خرداد ماه، دانشگاه، دانشجو، علی اصلانی وکیل دادگستری

دیدگاه های کاربران
ارسال دیدگاه