مشخصات کلی
  • 1400/08/30
  • 4 صفحه
  • pdf
  • آموزش وکلا
  • رایگان

چکیده

همکار عزیز سلام

بی­ راه نیست اگر بگوییم جلسه اول دادرسی مهم­ترین مقطع دادرسی است. چه در مرحله نخستین، چه در مرحله تجدید نظر.

قانونگذار حقوق متعدد و تاثیرگذاری برای خواهان و خوانده در جلسه اول دادرسی (هم در مقطع تا اولین جلسه هم تا پایان اولین جلسه) پیش­بینی کرده است.

چون ممکن است به دلیل مشغله کاری یا استرس ناشی از جلسه دادرسی ذهن در تشخیص و استفاده از این حقوق دچار اشتباه شود، این چک لیست می­تواند تا حدودی شما را برای بررسی امکانات و امتیازات یاری کند.

ادعای کامل بودن این چک لیست را نداریم. بنابراین می­توانید موارد دیگر را به آن اضافه کنید.

 

                        سربلند باشید

               علی اصلانی وکیل دادگستری

دیدگاه های کاربران
ارسال دیدگاه